TianteShoes tiante.com

contact

ZhejiangTiante·ContactUs

contact

ZheJiang Electric Power Special Industry Shoes General Factor
(Former zhejiang electric power special shoes general factory)

Representative :Xiuwei Du

Mobile:13905821691

Manager:Shuyun Wang

Mobile:13868281723

QQ Number:188159693

QQ Ema:188159693@qq.com

Address:No.2 Road, zone 2, Sunshine Industrial Park, Anji County, Zhejiang Province

Tel:0086-0572-5022435 5024461

Fax:0086-0572-5027780

Url:http://www.tiante.com/

Email:anji@tiante.com

bank:中国建设银行股份有限公司安吉人民路
绿色支行

Account:33001647152053012149